Óvodánk 4 csoportszobával rendelkező, jelenleg 3 csoporttal működő családias hangulatú intézmény.  A negyedik csoportszobában kialakításra került egy fejlesztő, és tornaszoba, amit a csoportok, az óvodapedagógusok és fejlesztéseket végző szakemberek használnak. Csoportjaink ideális létszámmal (Max.20 gyermek egy csoportban) működnek, mely teret és lehetőséget biztosít a gyerekek egyéni szükségleteinek figyelembe vételével történő egyéni és csoportos fejlesztésre. A szülőket nevelőpartnereknek tekintjük, hiszen az óvodai nevelés kiegészíti a családi nevelést. Nevelésünk nem lehet eredményes családi megerősítés nélkül, ezért az összhangban nevelés elengedhetetlen követelmény számunkra.Intézményünk pedagógusai és az őket segítő kollégák gyermekeket tisztelő, szerető, hivatásukhoz értő, megújulni tudó, színes egyéniségek. Mivel szabad az  óvoda választás , ezért  a szülő választ óvodát gyermekének. Ha a kisgyermek harmonikus, barátságos óvodai légkörben él, ha védettségben, biztonságban érzi magát a nap minden percében, és minden nap felfedezhet valami jót, szépet, érdekeset, akkor öröm az óvodába járás!

Étkezésre vonatkozó információk